THÔNG TIN LIÊN HỆ

HỌ TÊN:
*
SỐ ĐIỆN THOẠI:
*
EMAIL:
*
ĐỊA CHỈ:
YÊU CẦU KỸ THUẬT

Số lớp *

1
2
4
6

Số lượng *
  5  
 10 
 15 
 20 
 25 
 30 
 40 
50
75
100
125
150
175
200
250
300

Màu phủ *

Màu Xanh Lá Cây
Màu Đỏ
Màu Xanh Dương
Màu Trắng
Màu Đen
Màu Vàng

Độ dày phíp (mm) *

0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.6
2.0

Độ dày
lớp đồng (oz) *

1
2

Kiểu mạ *

Mạ Chì HASL
Mạ Vàng

Xuất hóa đơn *

Không
VAT: 10% (Áp dụng cho hóa đơn trên 2 triệu động)

Đặt khung
stencil (mm) *

Không Cần  
300×400  
420×520  
400×600  
400×1000
450×550  
540×540  
550×650  
400×1200
400×1400
500×1200
500×1400
763×763  
400×800  
500×800  
370×470

File gerber *