***KINH NGHIỆM VẼ MẠCH

TIP 1 : VẼ MẠCH IN SẼ NHANH HƠN VÀ DỄ DÀNG HƠN NẾU BẠN NẮM ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN NÀY.

TIP 2: MẸO SẮP XẾP LINH KIỆN KHI VẼ MẠCH IN

***KINH NGHIỆM ĐẶT MẠCH

NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN CẦN NẮM KHI ĐẶT MẠCH IN

CÁC LOẠI MẠCH IN PHỔ BIẾN HIỆN NAY