Thienlampcb.com hỗ trợ đổi/trả và gia công lại hoàn toàn trong hai trường hợp:

Trường hợp 1: Sản phẩm bị hỏng tróc trong quá trình vận chuyển được nhân viên giao hàng xác nhận.

Trường hợp 2: Lỗi gia công hoặc yêu cầu kĩ thuật không đúng so với những yêu cầu đã xác nhận lần cuối trong biểu mẫu qua email.

Mọi trường hợp lỗi mà trách nhiệm thuộc về phía thienlampcb.com quý khách sẽ được hoàn trả tiền 100% và nhờ một đơn vị khác gia công; hoặc có thể tiếp tục quay lại quy trình gia công và thienlampcb.com sẽ hoàn tiền 2% giá trị đơn hàng(*) trên 1 ngày trễ hạn. Thời gian trễ tính từ ngày trả hàng đến lúc nhận được đơn hàng mới đạt yêu cầu. Tiền hoàn trả kèm theo lời xin lỗi sẽ được chính CEO thực hiện ngay khi khách hàng nhận được đơn hàng đạt yêu cầu.

Lưu ý: (*) Đối với đơn hàng có nhiều board mạch trong một đơn hàng thì 2% này chỉ áp dụng cho những board lỗi và hư hỏng trong đơn hàng đó.